PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. ĐÀ LẠT:
1. Thời gian - Lịch trình tổ chức tuyển sinh:
- Thông báo, tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh: từ ngày 07/07/2022 đến hết ngày 19/07/2022;
- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT: trước ngày 21/07/2022;
- Thực hiện điều tiết chỉ tiêu, chuyển giao hồ sơ tuyển sinh giữa các trường tiểu học có liên quan, thông báo kết quả tuyển sinh: trước ngày 27/07/2022;
- Hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày: 30/07/2022.
Lưu ý: Sau ngày 30/07/2022, các trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh tiếp tục tuyển sinh số học sinh nộp trễ hồ sơ so với thời gian quy định.
2. Hồ sơ tuyển sinh:
Hồ sơ tuyển sinh được nộp bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, cụ thể:
1. Đối với hình thức trực tuyến:
Bước 1: Phụ huynh đăng nhập vào trang tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ:
https://tsdc.vnptschool.com.vn
Bước 2: Thực hiện đầy đủ theo các bước được hướng dẫn trên trang thông tin (khai báo thông tin, đính kèm các hồ sơ có liên quan).
* Sau khi học sinh được thông báo trúng tuyển, phụ huynh nộp trực tiếp các loại hồ sơ tuyển sinh để nhà trường thực hiện công tác lưu trữ theo quy định.
2. Đối với hình thức trực tiếp:
Phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường có nhu cầu đăng ký tuyển sinh:
- Đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Sổ hộ khẩu đối với học sinh thường trú trên địa bàn tuyển sinh của trường; đối với học sinh tạm trú trên địa bàn tuyển sinh của trường phải nộp đủ sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Nộp bản sao có công chứng, đồng thời xuất trình bản chính để kiểm tra khi nộp hồ sơ (khi có yêu cầu);
- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ có liên quan khác. Trường hợp xét theo người giám hộ thì phải nộp thêm giấy tờ giám hộ theo quy định của pháp luật.