Phụ huynh học sinh chuẩn bị các loại giấy tờ hồ sơ liên quan:
- Hình ảnh Giấy khai sinh hợp lệ (bản gốc, bản sao hoặc trích lục dấu đỏ).
- Hình ảnh Sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có dấu đỏ (nếu có). Nếu bản photo công chứng thì có hiệu lực trong 6 tháng trở lại đây. Chụp các mặt có nội dung của sổ.
- Hình ảnh các giấy tờ ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ có liên quan khác.
- PHHS đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì không đăng ký trực tiếp hồ sơ tại Trường.
LƯU Ý:
- Chọn 'khu vực' đúng theo Hộ khẩu thường trú và Địa chỉ hiện nay (hoặc tạm trú). Nếu không có khu vực trong danh mục, vui lòng cho Khu vực 'Khác' hoặc để trống;
- Hồ sơ đã đăng ký vui lòng không chỉnh sửa;
- Số điện thoại vui lòng nhập chính xác để Nhà trường có thể liên lạc khi có thông báo.
- Nhập những trường thông tin bắt buộc có dấu (*);
- Đính kèm hình ảnh các loại giấy tờ hồ sơ kèm theo.
- Yêu cầu thông tin nhập đầy đủ với Hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú (nếu có), thông tin này sẽ ảnh hưởng đến việc Học sinh có được xét đúng tuyến vào trường theo thông tin đăng ký hay không.