Tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 năm học 2023-2024:
Phụ huynh học sinh đăng ký nhập số điện thoại chính xác để Nhà trường có thể liên lạc được khi có thông báo.
Nhập đầy đủ thông tin Hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú (nếu có). Đính kèm hình ảnh các loại giấy tờ hồ sơ kèm theo có dấu đỏ (chụp các mặt nội dung của sổ Hộ khẩu).

Hướng dẫn sử dụng
Văn bản: Đính kèm

Đăng ký  Chi tiết

Tra cứu hồ sơ

select
select

01.

Trường Mầm non 1

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

02.

Trường Mầm non 2

Chỉ tiêu: 5 lớp học | 180 học sinh

03.

Trường Mầm non 3

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

04.

Trường Mầm non 4

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 145 học sinh

05.

Trường Mầm non 5

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 145 học sinh

06.

Trường Mầm non 6

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

07.

Trường Mầm non 7

Chỉ tiêu: 7 lớp học | 260 học sinh

08.

Trường Mầm non 8

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 155 học sinh

09.

Trường Mầm non 9

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 160 học sinh

10.

Trường Mầm non 10

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

11.

Trường Mầm non 11

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 152 học sinh

12.

Trường Mầm non 12

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

13.

Trường Mầm non Anh Đào

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 145 học sinh

14.

Trường Mầm non Du Sinh

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

15.

Trường Mầm non Hermann Gmeiner

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 35 học sinh

16.

Trường Mầm non Hiển Linh

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 105 học sinh

17.

Trường Mầm non Mimosa

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 35 học sinh

18.

Trường Mầm non Họa Mi

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 30 học sinh

19.

Trường Mầm non Mai Anh

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

20.

Trường Mầm non Mê Linh

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

21.

Trường Mầm non Sao Mai

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 35 học sinh

22.

Trường Mầm non Tà Nung

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

23.

Trường Mầm non Thăng Long

Chỉ tiêu: 4 lớp học | 140 học sinh

24.

Trường Mầm non Thanh Tâm

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

25.

Trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 105 học sinh

26.

Trường Mầm non Thiện Ý

Chỉ tiêu: 1 lớp học | 20 học sinh

27.

Trường Mầm non Trạm Hành

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 75 học sinh

28.

Trường Mầm non Tuổi Thơ

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 70 học sinh

29.

Trường Mầm non Xuân Thọ

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 110 học sinh

30.

Trường Mầm non Xuân Trường

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 98 học sinh

31.

Trường Mầm non Thiên Ân

Chỉ tiêu: 2 lớp học | 60 học sinh

32.

Trường mầm non Thiên Hương

Chỉ tiêu: 3 lớp học | 105 học sinh

33.

Trường mầm non THT

Chỉ tiêu: 5 lớp học | 84 học sinh